Persondatapolitik

Det skal gøres ordentligt

Print Friendly, PDF & Email

Persondata politik

I Peak Consulting Group A/S har vi en god persondatapolitik og vi passer godt på dine persondata, og vi ønsker, at du som kunde hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse mere om vores persondata politik, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte i Peak Consulting Group A/S, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Peak Consulting Group A/S er den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Peak Consulting Group A/S, er:

Peak Consulting Group A/S
Lyngbyvej 2, 2100 København
Telefon: + 45 3526 2880
E-mail: persondata@peakconsulting.dk
CVR-nr. 2117 7407

 
Kontaktoplysninger på Peak Consulting Group A/S’ databehandlingsansvarlige

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige.

Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige på persondata@peakconsulting.dk

 
1. Formål med behandling af personoplysninger og persondata politik

Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Peak Consulting Group A/S behandler, hvorfra Peak Consulting Group A/S indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Peak Consulting Group A/S kan videregive personoplysningerne til.

1.1 Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger (som beskrevet i vores  samtykke til markedsføring).

Peak Consulting Group A/S har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra Peak Consulting Group A/S, der er relevant for dig i forhold til dine interesser. Peak Consulting Group A/S giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden indenfor kompetenceudvikling, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Du kan give dit samtykke til, at Peak Consulting Group må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket.

1.1.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, demografiske forhold, din adfærd på Peak Consulting Groups digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser og deler) din kommunikation med Peak Consulting Group A/S (f.eks. hvis du har spørgsmål til din fremtidige kompetenceudvikling eller ønsker yderligere viden om et af vores produkter), offentligt tilgængelige eller købte data, oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende (f.eks. hvad du synes om vores produkter).

1.1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kundeforholdet med dig. Hvis Peak Consulting Group A/S modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

 • Oplysninger om hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra Peak Consulting Group A/S.
 • Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre.

1.1.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

1.1.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Peak Consulting Group A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support, certificeringsregistre og leverandørydelser.

1.2 Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være:

 • Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger

1.2.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at Peak Consulting Group A/S udarbejder statistikker og analyser, behandler vi forskellige personoplysninger om dig, (oftest vil oplysningerne dog anvendes i anonymiseret form).

 
Persondata vil være:
 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Navn, kontaktoplysninger, køn, kundenummer, oplysninger om dit engagement i Peak Consulting Group A/S (f.eks. din kursusdeltagelse) og oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).

1.2.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre Peak Consulting Group A/S’ produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.2.3 Videregivelse af dine persondata

I forbindelse med analyse og statistik bliver alle personoplysninger anonymiseret og sammenholdt for at udlede tendenser og trends, og der bliver ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

1.3 Optimering af brugeroplevelsen på Peak Consulting Group A/S’ hjemmesider

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside(r). Dette kan f.eks. være, når vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på Peak Consulting Group A/S’ hjemmeside(r) eller du henvender dig via vores kontaktformularer (f.eks. hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ved kampagner). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for eventuelle klager.

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til formålet ”klagebehandling”.

1.3.1 Kategorier af persondata

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Peak Consulting Group A/S de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, virksomhedsnavn og eventuelt CVR-nummer.

1.3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Peak Consulting Group A/S indsamler dine personoplysninger på hjemmesiden fra disse kilder:

 • Google Analytics – Peak Consulting Group A/S anvender Google Analytics på Peak Consulting Group A/S’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.

1.3.3 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Peak Consulting Group A/S indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

De personoplysninger, som vi har indsamlet via Google Analytics, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til brug for markedsføring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.3.4 Videregivelse af dine persondata

Peak Consulting Group A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

1.4 Uddannelsesforløb

Vi behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi eller du selv tilmelder dig et uddannelsesforløb. Det sker for, at vi kan sikre, at du får det bedste uddannelsesforløb.

1.4.1 Kategorier af persondata

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil  være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Fødselsdato, køn, oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).

1.4.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Peak Consulting Group A/S indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at Peak Consulting Group A/S kan forfølge en legitim interesse, nemlig at dig, din virksomhed eller den organisation, som du er medlem af, et tilbud på fortsat kompetenceudvikling af Peak Consulting Group A/S (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

1.4.3 Hvor får vi persondata om dig fra?

Peak Consulting Group A/S kan modtage dine personoplysninger fra dig selv, din arbejdsgiver eller organisation (som du er medlem af).

1.4.4 Videregivelse af dine persondata

Peak Consulting Group A/S kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

 

2. Overførsel af persondata til lande uden for EU/EØS

Peak Consulting Group A/S bruger samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i England, da vores kursussystem er placeret på servere i dette land. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til England. Når England udtræder af EU, udgør England et såkaldt tredjeland uden for EU/EØS. Dataoverførslen vil herefter ske i henhold til EU Kommissionens standardkontrakt for overførsel af personoplysninger, medmindre England anses for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvis Peak Consulting Group A/S indgår EU Kommissionens standardkontrakt med de engelske samarbejdspartnere, kan du til hver en tid få udleveret en kopi af standardkontrakten ved at kontakte Peak Consulting Group A/S’ databehandlingsansvarlige.

 

3. Opbevaring af dine personoplysninger – persondata politik

Peak Consulting Group A/S persondata politik opbevarer dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for Peak Consulting Group A/S’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger og persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Peak Consulting Group A/S opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger. Når data ikke længere er relevante, er blevet tilbagekaldt af dig eller opbevaringspligten ophører jf. gældende lovning, slettes dine persondata automatisk. Peak Consulting Group A/S bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge data til statistiske formål.

 

4. Pligtmæssig information om persondata politik

Peak Consulting Group A/S har brug for personoplysninger om dig, når vi f.eks. opretter og administrerer din tilmelding til et uddannelsesforløb. Hvis du ikke giver personoplysningerne til Peak Consulting Group A/S, vil konsekvensen være, at Peak Consulting Group A/S ikke kan varetage formålene ovenfor, f.eks. at vi ikke kan oprette dig som kunde i Peak Consulting Group A/S.

 

5. Dine rettigheder vedrørende persondata politik

Når Peak Consulting Group A/S behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Peak Consulting Group A/S behandler om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
 • Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 • Retten til sletning af persondata politik
  Som beskrevet under afsnit 3, så overholder Peak Consulting Group A/S til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Peak Consulting Group A/S inden de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Peak Consulting Group A/S’ opbevarings- og dokumentationspligt.
 • Retten til begrænset behandling
  Du har ret til at begrænse Peak Consulting Group A/S’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Peak Consulting Group A/S, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Tilbagekaldelse af samtykke og persondata politik
  Hvis Peak Consulting Group A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Peak Consulting Group A/S ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Peak Consulting Group A/S’ databehandlingsansvarlige. Det gør du ved at sende en mail til persondata@peakconsulting.dk og Peak Consulting Group A/S vil behandle sagen inden for 30 dage.

 

6. Politik for sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret indtil det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forhold til formålet med indsamling og behandling. Sletning af data gælder både for elektroniske data og for printet data. Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag, slettes ikke.

Som kunde, medarbejder eller associate/samarbejdspartner hos Peak Consulting Group har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet, når du ønsker det. Det kan du bede om ved at kontakte os på persondata@peakconsulting.dk . Sletning af dine data sker senest en måned efter din henvendelse under hensyntagen til bogføringsloven.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du har afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på persondata@peakconsulting.dk

7. Samtykke til fotografering

Peak Consulting Group bruger billeder og video fra egne arrangementer og kurser i på vores hjemmeside, tryksager og sociale medier. Jf. Datatilsynet skelnes der mellem to forskellige typer billeder: Situationsbilleder og portrætbilleder. Peaks billeder vil som oftest være situationsbilleder, der skildrer en situation eller aktivitet. Disse kræver som udgangspunkt ikke samtykke af personerne på billedet, så længe de hverken udstiller, udnytter eller krænker dem. I de tilfælde, hvor Peak ønsker at tage portrætbilleder, indhenter vi et skriftligt samtykke. Uanset hvilken type billede, der er tale om, kan samtykket til enhver tid tilbagekaldes af personerne på dem.

8. Klage til Datatilsynet om persondata politik

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Peak Consulting Group A/S’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Peak Consulting Group A/S, hvis du mener Peak Consulting Group A/S har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Peak Consulting Group A/S’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på datatilsynet.dk

Er du en af vores samarbejdspartnere?

Hvis du er en del af vores freelancekartotek eller på anden måde eksternt tilknyttet, gælder følgende privatlivspolitik.

 
1.5 Freelancere

Vi behandler oplysninger om dig, hvis du er en freelancekonsulent, der ønsker at stå i vores database med henblik på, at vi løbende vurderer om du kan komme i betragtning til opgaver fra vores kunder.

1.5.1 Kategorier af oplysninger

Vi behandlinger oplysninger i dit CV, herunder uddannelse, kvalifikationer og erfaring mm. Vi kan også behandle andre oplysninger du selv har givet til os i møder eller samtaler.

1.5.2 Hvor får vi oplysninger fra?

De oplysninger, der behandles i databasen, er dit CV og andre oplysninger du selv har givet os.

1.5.3 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Vi behandler oplysningerne i databasen på grundlag af dit samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage.

1.5.4 Videregivelse af dine persondata

Vi videregiver ikke dit CV eller andre oplysninger til kunder med henblik på vurdering af konkrete opgave uden at vi har aftalt det med dig.

I de situationer, hvor du kommer på opgaver for os gælder nedenstående

1.1 Som led i dit kontraktforhold med Peak indsamler og behandler Peak Consulting følgende personoplysninger om dig:

1.1.1 Generelle oplysninger: Dette omfatter blandt andet navn, adresse, private kontaktoplysninger, fødselsdato, CPR-nr., medarbejdernummer og kontaktoplysninger på nærmeste pårørende.

    • 1.1.1.1 Formålet med behandlingen er at administrere din kontrakt og opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig. Dit CPR-nr. behandles med det formål at overholde vores retlige forpligtelser og indberette dine skatteforhold til SKAT samt med henblik på entydig identifikation.
    • 1.1.1.2 Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nr. er Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. 7, stk.

1.1.2 Oplysninger om din uddannelse, kvalifikationer og erhvervserfaring: Dette omfatter din uddannelseshistorik, kurser, erhvervserfaring, referencer samt oplysninger indeholdt i din ansøgning og dit CV. Såfremt vi indhenter referencer, sker det efter forudgående samtykke fra dig.

     • 1.1.2.1 Formålet med behandlingen er at evaluere dine kvalifikationer/egnethed til opgaver hos vores kunder, herunder evaluering og resultater samt kursusbeviser.
     • 1.1.2.2 Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, b og Databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

1.1.3 Arbejdsrelaterede oplysninger: Dette omfatter blandt andet oplysninger om din stilling, arbejdskontaktoplysninger, systemer du har tilladelse til at bruge, kontraktperiode samt evt. portræt- og pressefotos af dig.

    • 1.1.3.1 Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b samt f og Databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

1.1.4 Administration af honorar m.m.: Dette omfatter blandt andet oplysninger om dine fakturerede timer, bankkontonummer, kreditkort, samt udgifter der skal refunderes etc.

    • 1.1.4.1 Formålet med behandlingen er at betale dig honorar, og at refundere eventuelle udgifter og at indberette dine skatteforhold til SKAT.
    • 1.1.4.2 Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

1.1.5 Kontrolforanstaltninger: Vi kan også behandle oplysninger om din brug af vores e-mail faciliteter og internet, herunder ved at foretage logning af brug af systemer samt tilgå arbejdsrelateret e-mailkorrespondancer.

    • 1.1.5.1 Formålet med behandlingen er at forfølge vores legitime interesser i at sikre vores operationelle behov, genetablering og dokumentation og for at forhindre spredning af vira, sikre den kommercielle udnyttelse af it-systemerne samt sikre overholdelse af vores retningslinjer og politikker.
    • 1.1.5.2 Retsgrundlaget er Databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

1.1.6 Sikkerhedsclearing: Dette omfatter blandt andet oplysninger om straffeattest, tavsheds-erklæring og anmodning om sikkerhedsclearing.

    • 1.1.6.1 Formålet med behandlingen er krav som vores kunder stiller mod Peak, da størstedelen af Peaks ydelser leveres til kunder, der udgør kritisk infrastruktur i Danmark.
    • 1.1.6.2 Retsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, b.
    • 1.2 Såfremt vi ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål end det, personoplysningerne oprindeligt er indsamlet til, vil vi forud for den videre behandling give dig oplysninger om dette formål.

Hvor dine oplysninger stammer fra

2.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig eller som led i vores observationer under din kontrakt med Peak. Når det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, såsom offentlige myndigheder, dine referencer eller offentligt tilgængelige kilder, herunder de sociale medier.

Modtagere af personoplysninger

3.1 Dine personoplysninger kan overlades til vores databehandlere, inklusiv vores cloud- og hostingleverandører, der behandler oplysninger på vores vegne. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

3.2 I det omfang det følger af en retlig forpligtelse eller det er nødvendigt for at opfylde de(n) aftaler vi har indgået med dig eller for at vi kan forfølge en legitim interesse, kan dine personoplysninger videregives til vores bank(er), forsikrings- og pensionsselskaber, offentlige myndigheder etc.

3.3 Dine personoplysninger kan desuden blive videregivet til vores moderselskab Asseco International, eller dets ejer, Asseco Group, til koncernadministrative formål. Begge registrerede indenfor EU.

Tredjelandsoverførsler

4.1 Dine personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS.

4.2 I det omfang der sker overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, sikrer vi, at der foreligger et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel, f.eks. ved indgåelse af EU Kommissionens standardbestemmelser og at du modtager information herom. Du kan anmode om at modtage en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet under pkt. 9.

Dine rettigheder

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

5.2 Retten til indsigt

    • 5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.3 Retten til berigtigelse

     • 5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive berigtiget.

5.4 Retten til sletning

    • 5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

    • 5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6 Retten til dataportabilitet

    • 5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7 Retten til indsigelse

    • 5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.8 Retten til at trække samtykke tilbage

    • 5.8.1 Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, som du har givet os til en given behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, beder vi dig kontakte os via af kontaktoplysningerne angivet under pkt. 8.

5.9 Retten til at klage

    • 5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Sletning af personoplysninger

6.1 Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvortil dine oplysninger er indsamlet, medmindre vi er forpligtet ved lov, eller det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

6.2 Dine personoplysninger vil blive slettet senest 5 år efter kontrakforholdets ophør. Oplysninger kan dog opbevares i længere tid hvis fortsat opbevaring er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, herunder de arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, som påhviler os som arbejdsgiver eller for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Sikkerhed

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til dem.

Cookie policy

Kontaktoplysninger

9.1 Peak Consulting Group A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles om dig.

9.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne information eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 1-5.8, kan du kontakte:

Peak Consulting Group

persondata@peakconsulting.dk

Tel. 2616 4028, Patrick Sorrentino

Du er velkommen til at kontakte os

info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880