Bruken av SCRUM og SAFe - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Bruken av SCRUM og SAFe

Print Friendly, PDF & Email

Hvordan bruker vi SCRUM og SAFe? Vi skal være agile, sa lederen – og medarbeideren tenkte, supert, nå får jeg mer frihet til å tilrettelegge mitt arbeid, slik jeg synes gir mest mening. Men var det det lederen mente?

Her får du noen spørsmål du kan bruke til å avklare forventninger. Mange etterspør SCRUM og SAFe, fordi agilitet kan noe spesielt i forhold til å levere og skape motivasjon. Vi trives når vi leverer og skaper resultater, og det har en selvforsterkende effekt på vår produktivitet. Min erfaring er at mange organisasjoner setter i gang med agilitet uten en bevissthet om hvordan tankesettet bak Scrum og SAFe kommer til å påvirke hvordan organisasjonen utøver ledelse. 

Avklar forventninger

Den agile transformasjonen blir vanskeligere enn den trenger å være hvis det ikke skjer en avklaring av forventninger mellom medarbeidere og ledere, og internt i ledergruppen.

Forskellige forventninger til graden av utdelegering kan skape misforståelser og tvil i relasjonen mellom ledere og medarbeidere, for eksempel så:

  • defineres verdi og produktutvikling ut fra kunde/bruker-behov. Produkteier har ansvar for å oversette behov til teamet (hva)
  • er teamet selvorganiserende og har ansvar for å finne de beste fremgangsmåtene til å utvikle et produkt (hvordan)

Hvis dere skal lykkes med å gjøre deres organisasjon agil så bør du og din ledergruppe reflektere og finne felles svar på følgende:

Toppleder
  • Hvordan er ledelseskulturen i deres organisasjon i dag? Er den toppstyrt eller er medarbeiderne vandt til en høy grad av medinnflytelse? Ønsker dere å endre den nåværende balansen?
  • Hvordan sikrer dere overensstemmelser mellom forretningsstrategi og utviklingen av deres produkter når de skjer på bakgrunn av direkte feedback fra kundene/brukerne?
Mellomleder
  • Ledernes daglige oppgaver endrer seg etter etablering av team. Noen opgaver blir løst av teamet, herunder Scrum Master og produkteier. Hva betyr det for ledernes rolle fremover?
  • Hvordan vil dere avklare forventninger med ledere og medarbeidere, slik at det skjer løpende og konstruktivt og ikke som konflikter, hvor frustrasjoner opphopes og formidles lite konstruktivt? 
Personalleder
  • Hva er dine opgaver som personalleder, når dine medarbeidere sitter i selvorganiserte team, hvor prioritering av oppgaver utføres av produkteier via backloggen?
  • Hvordan kan du ta ansvar for dine medarbeideres trivsel, når teamet er bemannet med medarbeidere fra andre avdelinger enn din (tverrfunksjonelle team)?
Så kjære leder – finn motet

Du skal tørre å stille spørsmål og finne svar med dine lederkolleger og medarbeidere.

Som agil leder oppnår du bedre resultater, mer motiverte medarbeidere og ikke minst mer tid til å holde fokus på det mellomlange og det langsiktige perspektivet.

Du har dyktige medarbeidere som fokuserer og leverer innenfor det mandatet du har gitt dem.

Richard Grunnvåg

Richard Grunnvåg

Konsulent
Det grønne skiftet – en lang rekke mikroendringer
Fokus på porteføljestyring

Har du lyst å holde deg oppdatert?