Innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Læringspunkter – innføring av Egen Pensjonskonto

Print Friendly, PDF & Email

Egen pensjonskonto (EPK) ble lansert 1.2.2021 og er nå på vei til å realiseres.  Pensjonspengene våre, som i dag er spredt på mange konti, er på full fart over på én enkelt pensjonskonto for hver av oss. 

EPK medfører betydelige endringer i pensjonsbransjens fundament. Etter at loven om Egen pensjonskonto ble vedtatt på Stortinget i april 2019 har det derfor blitt lagt ned et intenst arbeid fra selskapenes side med å gjennomføre alle nødvendige endringer innen fristen for oppstart.   

Peak Consulting Group har vært drivende i utviklingen og innføringen av EPK, fra innledende analyser rundt tilrettelegging av prosesser og systemer, via utvikling av nye prosesser og løsninger til kommersialisering i salgs- og markedsapparatet for vellykket lansering. I vedlagte casebeskrivelse kan du lese mer om hva Peak har gjort for en av aktørene, Sparebank 1 Forsikring.

Nå som startskuddet for Egen pensjonskonto har gått, er det interessant å reflektere litt over hva vi har lært av arbeidet med å tilpasse virksomheten til det nye produktet. Våre viktigste læringspunkter er:

Tett og effektiv ledelse av prosjektet

  • Aktiv og synlig prosjekteier med tett dialog med prosjektlederen.  
  • Synlig og aktiv prosjektleder som jobber tett på arbeidsstrømmene og var deltagende i kritiske kjerneaktiviteter, som f.eks. bransjeregisteret.  
  • Eget, dedikert område med plass til å gjennomføre alle prosjektaktiviter (status møter, arbeidsmøter og arbeidsplasser) kombinert med stor grad av dedikasjon av personell. Det ga synlighet og fellesskap, noe som også ga et godt grunnlag til å klare overgangen til hjemmekontor da Covid-19 traff. 

Fokus på fremdrift, tilpasset usikkerheten

  • Tydelig overordnet planlegging, med fokus på hva som må leveres for å bli akseptert. Planene ble oppdatert kvartalsvis og brutt ned på kortere intervaller internt i prosjektet. 
  • Resultatstyrt og smidig tilnærming, der fokus på hva vi ønsket ut av EPK ga retning og trygghet i en ellers ganske usikker og uklar innledende fase. 
  • Etablering av underliggende klokkehastighet gjennom regelmessighet i statusmøter, oppfølging mv. På den måten ble det skapt en struktur rundt fremdriften som alle kunne forholde seg til. 

Klar og tydelig ambisjon, med fokus på effekten vi skal ha av å introdusere EPK.

  • Muliggjort god styring i et prosjektforløp med stor grad av usikkerhet rundt hvordan dette konkret kom til å se ut.
  • Ved å fokusere på effekten vi ønsket av EPK fikk prosjektet den fleksibiliteten det trengte for å finne gode løsninger.
  • Tydelig effektmål ga også stort engasjement og retning for de som var med på prosjektet, samt for resten av organisasjonen som ble løpende informert. 

Bjørn Holli

Bjørn Holli

Managing Director

Peak Consulting Group har vært drivende i utviklingen og innføringen av EPK, fra innledende analyser rundt tilrettelegging av prosesser og systemer, via utvikling av nye prosesser og løsninger til kommersialisering i salgs- og markedsapparatet for vellykket lansering

Hvordan planlegger du det nye året over nett?
Fremtidens rådgivning: Hvor går veien videre?

Har du lyst å holde deg oppdatert?