peak logo

EN

DK

Vi er Peak

Print Friendly, PDF & Email

På tvers av stab, konsulent- og kursvirksomheten er Peak-medarbeiderens aller viktigste kvalifikasjon å effektivt kunne adressere kundens problem med respekt for deres situasjon, medarbeidere og historie.


Vi leverer kvalifiserte input og bruker vår tid fornuftig. Nettopp høy faglig standard og sunn fornuft er nøkkelord i Peak, og det er egenskaper du besitter. Derfor har vi full tiltro til din dømmekraft. Er du i tvil, så spør en kollega. Vi har alltid tid til å hjelpe deg med å vurdere en sak. 

Staben er virksomhetens ryggrad

Med stab mener vi vårt kontor på Karenslyst allé, som teller en rekke med funksjoner, herunder økonomi, IT og markedsføring. Sammen med kollegene på kontoret utgjør du som stabsmedarbeider virksomhetens ryggrad, som ytelsene våre er bygget rundt. Ettersom Peak vokser, beveger vi oss vekk fra blekksprutoppgavene i retning av mer rene faglige stabsprofiler, med mer faglig fordypelse. Vi er dog ikke større enn, at du oftest vil være den eneste av din slags, og derfor er dine input en ettertraktet vare. Ingen eller få andre kan gi samme perspektiv på tingene som deg, hvis du eksempelvis er grafiker eller økonomimedarbeider. Din faglighet er like viktig som noen andres, og derfor er det bare med å dele dine observasjoner om, hvordan vi tar fatt i tingene. Din faglige vinkel er verdsatt.

Selvom blekksprutene er harry, er det fortsatt nødvendig å ha blikk for helheten og servicefunksjonen, som staben utgjør samlet sett. Det er viktig, at Peaks stabsmedarbeidere forstår, at de i deres funksjon understøtter selgere, kursavdelingen, konsulenter og undervisere ute i feltet. Vi ser det som en naturlig del av stabsoppgaven å trå til, når der er bruk for hjelp. 

Se andre publikasjoner

Digitalt salg av personforsikring
Benchmark av digital rådgivning
Selvvalgt egen pensjonskonto
Møt oss

Du er velkommen til å kontakte oss

info@peakconsulting.no | Tel: +47 916 74 018