Risikostyring som fornuftig projektmodel - Peak Consulting Group A/S - COM
peak logo

NO

Artikel

Risikostyring som fornuftig projektmodel

Print Friendly, PDF & Email
Ro i maven – det er dét, vi gerne vil opnå med risikostyring. Risikostyring er en naturlig del af en enhver fornuftig projektmodel med risikoregistrere og processer – men er risikostyring bare en sovepude? For hvor mange gange ser vi ikke, at de reelle og farlige risici blot bliver diskuteret, accepteret og noteret i en risikolog, og så overser vi efterfølgende den tikkende bombe som de udgør.

Ofte ser vi at styregruppen accepterer risici, der enten ligger udenfor deres beslutningsmandat, eller som af andre grunde er noget, de ikke kan kontrollere eller påvirke i en projektmodel.

Det er lige netop her, at risikostyring på porteføljeniveau gør en forskel frem for at håndtere en masse små projektrisici, som man i realiteten kan håndtere indenfor projekternes eksisterende rammer.

Hvis vi borer mere i de risici, som blot accepteres og ofte negligeres, når de gemmer sig i risikologgen, er vores erfaringer, at vi kan minimere forsinkelser, scope-ændringer og fejlslagne projekter.

Igennem professionalisering af risikostyring får vi løftet det strategiske niveau i dialogen, så den ikke munder ud i rundbordsdialog og endeløse oplistninger af de sædvanlige ting der altid kan gå galt.

Det er i virkeligheden her, at vi kan ændre succesraten i vores projekt ved blot at fjerne bare én accepteret risiko, for hvert projekt vi ønsker at gennemføre.

Men det gør ondt, for der skal kæmpes, og ofte har vi skiftet job eller funktion, så vi ikke ser effekten af den tikkende bombe, vi accepterede.

Risikostyring er mere end en proces, det er ledelse og holdning samt villigheden til at gøre noget ved det, der er svært.

Hos Peak kan vi faciliteter et holdningsskifte, forankre risiko governance og træne jeres organisation i at blive mere bevidste, når I accepterer risici.

Hos Peak kan vi facilitere et holdningsskifte, forankre risiko governance og træne jeres organisation i at blive mere bevidste, når I accepterer risici

Du er velkommen til at kontakte os

info@peakconsulting.dk | Tlf: 3526 2880