Med en certificering i M_o_R (Management of Risks) bliver du trænet i at identificere, vurdere og håndtere risici på forskellige niveauer i organisationen. Det gør dig i stand til at træffe beslutninger om en given risiko på et informeret grundlag og således styrke din risikostyring i praksis – og ikke mindst organisationens robusthed i projekter, programmer og strategi.
Peak Consulting Group er de eneste udbydere på det danske marked, der tilbyder en akkrediteret certificering i risikostyring – M_o_R Foundation.